Услуги

СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

 • Организиране и провеждане на огледи на имоти
 • Юридическо обезпечаване на сделките:
 • - проучване на правното и фактическото състояние за конкретен обект;
  - съдействие при набавяне на документи;
  - проучване на документи, свързани със собствеността на имота;
  - проверка на имота за тежести, ипотеки, възбрани и съдебни спорове;
  - заличаване на ипотеки и вдигане на възбрани;
  - изготвяне на предварителен договор;
  - изготвяне на договори за наем;
  - организиране изповядването пред нотариус.

КОНСУЛТАЦИИ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ, НАЕМИ, ИНВЕСТИЦИИ

 • Маркетингов анализ и прогнози за подходящи инвестиции в недвижимите имоти, включително за отделни фрагменти и за специфични видове имоти;
 • Съдействие при кредитиране за покупка на имот;
 • Индивидуална консултация по конкретните изисквания на клиента.

УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА НАЕМАТЕЛИ И НАЕМОДАТЕЛИ

 • Представителство на собственика на имота пред държавни, общински и частни институции и организации, включително проверка и внасяне на дължими данъци и такси от името и за сметка на собственика;
 • Представителство на собственика пред организациите, предлагащи доставка на режийни услуги. Плащане от името и за сметка на собственика на сметки по текущото потребление на имота;
 • Застраховане при преференциални условия;
 • Дейности по поддръжка и обслужване на общи части от името и за сметка на собственика;
 • Следене за навременното плащане на наеми и консумативи;
 • Събиране и предаване на дължими наеми и вноски;
 • Информиране собственика за текущото състояние на имота;
 • Ежемесечно (или периодично) отчитане пред собственика;
 • Обобщен годишен отчет;
 • Съхранение на цялостната документация и информация относно управлението на имота. Предоставяне на документи пред собственика в случай на изискване.
 • Ежемесечна проверка на състоянието на имота.
 • Други допълнителни услуги, по желание на собственика.

Таксите за управление се определят в зависимост от вида на конкретния имот и желаните от клиента услуги.

ПЕРСОНАЛНИ  VIP услуги:

 • Ако купувате: Оглед от видеокамера в удобно за Вас време и място!
 • Ако продавате: Създаване на рекламен имидж на Вашия обект със съвременни технически средства и разработване и реализиране на рекламна стратегия за неговото представяне!
 • Ако давате под наем: Ние ще направим подбор на наематели по критерии, зададени от Вас!

В потвърждение на принципа за индивидуалност в подхода, можем да предложим допълнително широка гама от услуги, които подлежат на договаряне.

Представителство на собственика пред евентуалния наемател.

 • Подбор, проучване и изготвяне на досие на потенциалния наемател (наематели) и на тази база изготвяне обосновано предложение за избор.
 • Съдействие при решаване на възникнали проблеми по повод на наемни договори, сключени с посредничеството и на база на предложението на фирма ТЕРРА ЛИБРА.
 • Компания ТЕРРА ЛИБРА поема гаранция за изпълнение на договорните отношения по повод на наемни договори, сключени на основание на обосновано предложение на фирмата относно избор на наемател.

Представителство и защита на интересите на наемателя.