Имотният пазар в България все по-убедително излиза от кризата. Според изчисления на база данните на НСИ, през второто тримесечие на 2014год. средните цени на жилищата в страната са регистрирали второ поредно годишно нарастване в размер на +2%. Второто тримесечие е по-позитивно за имотния пазар. Налице е ускоряване на темпа на нарастване на цените спрямо първото тримесечие, когато се отбелязва годишно нарастване в размер на +1.79% . Тези данни са потвърждение на прогнозата от края на миналата година приключване на низходящия тренд и навлизане на пазара в нов етап от своето развитие. Положителният тренд на имотния пазар е най-отчетлив в София и Пловдив. И в двата най-големи града в България цените на жилищата през изминалите месеци отбелязаха четвърти пореден годишен ръст в размер на +4.38% в София и +5.37% в Пловдив. Това значи, че вече от 1 година насам цените в София и Пловдив реално нарастват. Спрямо предходното тримесечие цените на имотите в столицата са нараснали с +1.34%, а в Пловдив – с +1.96%. Средната цена на продадените апартаменти в областните градове в България през второто тримесечие на 2014 г. е 444 евро/кв.м. (при 443 евро/кв.м. през първото тримесечие на 2014 год.). Нарастване на цените има във всички големи градове на страната. Средните цени на апартаментите в най-големите градове през второто тримесечие на 2014 г. според данните на НСИ са: • София – 753 евро/кв.м. • Пловдив – 489 евро/кв.м. • Варна – 699 евро/кв.м. • Бургас – 578 евро/кв.м. • Стара Загора – 454 евро/кв.м. • Велико Търново – 372 евро/кв.м.
Дата: 
Sun, 2017-01-01 02:00