Строителство в градовете през следващата година ще бъде основно на жилищни проекти с по-малко РЗП. За София и Варна, поради повишеното търсене, ще има увеличение на новостроящите се сгради. Строително-инвестиционната активност като цяло ще остане слаба, тъй като възвръщаемостта на инвестициите в сектора остава ограничена.

Цените остават стабилни

Свиването на вътрешното и външното потребление в резултат на глобалната криза оказа значително негативно въздействие върху търсенето на жилища.

В България възстановяването на търсенето на жилища зависи от местните макроикономически фактори, включително заетост, заплати и достъп до кредит, като не е задължително те да съвпаднат по време и мащаб с глобалната рецесия.

Засега продължава тенденцията на намаление на реалните доходи и неясни перспективи пред заетостта. Това кара повечето хора да ограничат разходите за неща, които не са им от първа необходимост. Въпреки че официалните данни все още показват растеж на средната работна заплата в номинално изражение, има основания да се смята, че статистиката подценява реалното намаляване на трудовите доходи.

Ограничаването на достъпа до кредитен ресурс и въздържането на населението да ползва заеми също води до отлагане на покупката на жилища. През последните месеци обаче се наблюдава раздвижване на пазара на ипотечните кредити, като банките предлагат нови промоционални оферти и ипотечни заеми с фиксирани по-ниски лихви за първите няколко години. По-нататъшна активност в този сегмент може да окаже положително въздействие за съживяването на пазара.

Ще се наблюдава стабилизиране на цените на жилищата в големите областни градове и забавяне на спада като цяло в страната. Цените ще се запазят на исторически ниски нива.

Броят на сделките остава ограничен

Въпреки позитивните сигнали за възстановяване на икономиките в страните от ЕС и лекото нарастване на външното потребителско търсене, в средносрочен план се прогнозира продължаваща ниска активност в строителната индустрия, по-висока склонност към спестяване за по-дълъг период от време и ограничаване на търсенето на бавноликвидни инвестиции.

В това число двугодишната тенденция за намаление на броя на сключените сделки с жилищни имоти ще се запази и през 2011 г.

 

 

Имотният пазар в България все по-убедително излиза от кризата. Според изчисления на база данните на НСИ, през второто тримесечие на 2014год. средните цени на жилищата в страната са регистрирали второ поредно годишно нарастване в размер на +2%. Второто тримесечие е по-позитивно за имотния пазар. Налице е ускоряване на темпа на нарастване на цените спрямо първото тримесечие, когато се отбелязва годишно нарастване в размер на +1.79% . Тези данни са потвърждение на прогнозата от края на миналата година приключване на низходящия тренд и навлизане на пазара в нов етап от своето развитие. Положителният тренд на имотния пазар е най-отчетлив в София и Пловдив. И в двата най-големи града в България цените на жилищата през изминалите месеци отбелязаха четвърти пореден годишен ръст в размер на +4.38% в София и +5.37% в Пловдив. Това значи, че вече от 1 година насам цените в София и Пловдив реално нарастват. Спрямо предходното тримесечие цените на имотите в столицата са нараснали с +1.34%, а в Пловдив – с +1.96%. Средната цена на продадените апартаменти в областните градове в България през второто тримесечие на 2014 г. е 444 евро/кв.м. (при 443 евро/кв.м. през първото тримесечие на 2014 год.). Нарастване на цените има във всички големи градове на страната. Средните цени на апартаментите в най-големите градове през второто тримесечие на 2014 г. според данните на НСИ са: • София – 753 евро/кв.м. • Пловдив – 489 евро/кв.м. • Варна – 699 евро/кв.м. • Бургас – 578 евро/кв.м. • Стара Загора – 454 евро/кв.м. • Велико Търново – 372 евро/кв.м.

      След три седмици обсъждане идеята за данък "лукс" за недвижимите имоти се връща в първоначалния си вариант още от пролетта, но с една съществена промяна. Днес финансовото министерство ще внесе в правителството промени в Закона за местните данъци и такси, според които допълнително ще се облагат всички сгради с оценка над 300 000 лв.

      Това означава, че освен за жилища данъкът ще се плаща и за офис, търговски и производствени сгради над тази стойност. Експерти коментираха, че на практика се изкривява смисъла на данък "лукс", защото от санкция за замразяването на средства в непроизводствени активи се превръща в санкция за инвеститорите в нови сгради и за бизнеса.

Извънредното облагане ще е с по 5 лв. за всеки 1000 лв. над границата от 300 хил. При оценка от 305 500 лв. например данък "лукс" ще е 30 лв. (6х5 лв.) горница.

      Във ведомството на Симеон Дянков все още нямат точни разчети какви допълнителни приходи ще осигурят промените в Закона за местните данъци и такси. Според информацията, с която министерството разполага, общо около 5600 сгради са с по-висока данъчна оценка от 300 000 лв.
Източници от ГЕРБ вече допуснаха, че между първо и второ четене може да се направят корекции, с които от обхвата на новия данък да се изключат бизнес сградите.

      "Нека видим за какъв брой имоти става дума и как са разпределени по общините. Голяма част от тези сгради са собственост на юридически лица, а може би трябва да се върнем към първоначалния замисъл с такъв данък да се облагат само физическите лица", коментира пред БНР председателят на бюджетната комисия в парламента Менда Стоянова.

      За първи път данък "лукс" беше предложен през март тази година, като част от пакета антикризисни мерки на правителството. През април кабинетът го внесе в парламента. Предвиждаше се собствениците на жилищните имоти над 300 000 лв. и на мощни автомобили да плащат двойно по-високи данъци, а притежателите на яхти - тройно по-големи.

      Правителството искаше промяната да влезе в сила от 1 юли и се надяваше да събере поне 40 млн. лв. допълнително. Проектът обаче не мина заради забраната на Конституционния съд да се правят данъчни промени за гражданите в рамките на календарната година.

     Идеята беше възобновена отново в средата на октомври, когато финансовото министерство качи на сайта си проект за промяна в закона за местните данъци. В първия вариант на текста бе записано, че всички недвижими имоти с данъчна оценка над средната за общината ще се облагат с 30% по-висока ставка.

     Местните власти обаче веднага забелязаха проблем - в общини с повече села средната данъчна оценка е ниска и е много вероятно под ударите на данък "лукс" да попаднат средностатистически панелки. Започнаха да се обмислят различни вариации, докато вчера стана ясен окончателният засега проект.

      С него ще се въведе и нов праг за мощните автомобили - с двигатели над 149 киловата, чиито собственици ще плащат до два пъти по-високи данъци. Запазена е и идеята от пролетта да се утрои ставката за яхти, самолети и хеликоптери, които не се използват за обществен превоз на пътници и товари или за обслужване на дейности в земеделския сектор.

Краят на краткосрочните стратегии – на дневен ред е качеството на строителството

Около една трета от преките чужди инвестиции (ПЧИ) в България се използват за покупка на недвижими имоти. Ако към тях бъдат добавени и средствата за ремонтни и довършителни дейности, се оказва, че в имотния сектор се вливат почти половината от всички ПЧИ. Имотите са движеща сила и при кредитирането, като само през миналата година банките са отпуснали 2.2 млрд. лева жилищни заеми. Тези данни категорично показват значимостта на сектора – както за хилядите участници на този пазар, така и за икономиката като цяло.

Устойчивият растеж на имотния пазар обаче може да бъде задържан единствено чрез създаването на добър инвестиционен климат, предупреждават икономистите на УниКредит Груп. В последния си доклад за 2008 г. Световната банка нарежда България едва на 46 място по привлекателност за инвестиции, като страната изпреварва с две позиции Румъния, която остава 48. Динамичното развитие на строителството до момента е довело до осезаем недостиг на опитна работна ръка. Все още предстоят и решителните реформи за подобряване на правните и административни условия.

Въпреки тези пречки инвестицията в имоти остава сред най-сигурните и доходоносни бизнеси. Очакванията на анализаторите от УниКредит са, че тази тенденция ще се запази, макар че маржът на печалба постепенно ще намалява. По този показател България вече остава след Румъния и други нови страни-членки на Европейския съюз.

Табл. 1: Доходност от инвестиции в недвижими имоти (в %)

                                                            България                    Румъния

Офис сгради                                          7.5                                6.5

Търговски центрове                            8.5                                7.5

Логистични проекти                             9.0                                8.0

Източник: Направление на УниКредит за изследване на Нова Европа, BA-CA Real Estate

Когато се правят прогнози за бъдещата доходност от имоти, не трябва да се забравя и сравнително по-високия риск в България и Румъния в сравнение с "по-зрелите" икономики на останалите страни от ЕС.

Този въпрос добива все по-голяма важност, тъй като кризата, предизвикана от американските ипотеки, доведе до намаляване на рисковия апетит. Очакванията на специалистите от УниКредит Груп са, че предстои промяна в поведението на инвеститорите – те ще спрат да залагат на краткосрочни стратегии, с които се цели бърза печалба, и ще се ориентират към по-дългосрочни. Това ще изведе на преден план въпросът за качеството на строителството. Досега, в условията на изпреварващо търсене на имоти в големите градове, качеството не беше толкова решаващо. Потенциалът на краткосрочните стратегии – купуване и бързо продаване след това - обаче е изчерпан.

Строителството на офис сгради – печелившо, но трудно

През следващите три години количеството офис площи ще продължи да се увеличава с бързи темпове. В момента се строят около 450 хил. кв. м. офиси, като по-голяма част от тях ще бъдат завършени в периода 2008-2011 г.

Повечето от новите офис сгради се намират около големи булеварди. Все по-атрактивни за такъв тип строителство стават и парцелите около летището. Развитието на офис строителството в централната градска част, където са най-високите наеми, се спъва от затрудненото придвижване и липсата на подходящи терени.

Динамично се развива строителството на офис сгради и в другите големи градове като Пловдив, Варна и Бургас, сочат наблюденията на УниКредит. Цените за наем там обаче са около 30 на сто по-ниски в сравнение с тези в София.

Двигател на търсенето на офис площи са големите международни компании, които вече присъстват на пазара, но искат да разширят или преместят офисите си на по-атрактивни локации. Все по-активни на пазара стават и по-малките български фирми, чиито мащаби вече позволяват да изнесат офисите си от апартаментите, ползвани досега за бизнес и да потърсят по-модерни работни места.

Като цяло обаче в последните години доходността от строителството на офис площи пада. Преди години печалбата от вложенията в офис сгради е била около 10%, докато в момента е около 7%. Според  специалистите на УниКредит има потенциал доходността да продължи да пада, като едновременно с това ще се увеличава значението на качеството на строителството.

Хайде на пазар – в мола!

Ръстът на заплатите и оптимистичните очаквания за доходите доведоха до бурно развитие на търговските обекти, и по-специално на моловете.

Развитието на "Витоша", "Граф Игантиев”, „Раковски”, „Патриарх Евтимий”, „Солунска”, „Алабин” и превръщането им в първокласни търговски улици се спира от липсата на места за паркиране и трафика в центъра на града. В полза на моловете е и това, че напълно покриват международните стандарти и събират под един покрив най-популярните масови марки, смятат анализаторите на УниКредит Груп.

Само през 2006 г. бяха открити три мола – Mall of Sofia (35 000 кв. м), City Center Sofia (20 000 кв. м) и Sky City Center (15 000 кв. м). И в момента в ход са няколко мащабни проекта - Carrefour Mall (60 000 кв. м), България мол, който предстои да бъде завършен през следващата година (50 000 кв. м), „Сердика център” (85 000 кв. м), Olympian Mall на бул. „Европа” (45 000 кв. м).

Задават се и още по-мащабни здания. Ако всички те бъдат осъществени, площта на търговските центрове ще бъде очетворена. Според изчисленията на УниКредит това означава, че, ако към момента на глава от населението се пада търговска площ от 0.07 кв. м., след завършването на проектите този показател ще достигне 0.3 кв. м.

Търговските обекти преживяват разцвет и в другите големи градове като Варна и Пловдив. В списъка с атрактивни градове за предприемачите все по-убедително се нареждат и Плевен, Стара Загора, Хасково, Добрич, Сливен, Монтана и др. Като цяло има пет големи града и 40 по-малки, които са интересни за инвеститорите за строеж на търговски обекти.

Логистичните проекти печелят от планираното развитие на инфраструктурата

Пет транспортни коридора, които пресичат България, предстои да бъдат осъществени със средства от еврофондовете. От това ще спечелят доста градове в страната.

Най-голямо увеличение на трафика спрямо сегашните равнища може да се очаква във Варна, Пловдив, Плевен, Бургас, София и Видин (в този ред). Варна и Пловдив са сред градовете, които предлагат и атрактивни терени за логистични проекти.

Пречка пред дори по-динамичното развитие на инфраструктурните проекти в България са все още недостатъчно добрите правни и административни условия. Те пречат и на притока на ПЧИ. Административна безизходица може да доведе и до намаляване на очакваните средства от еврофондове, предупреждават специалистите на УниКредит Груп.

Основни изводи

  • Еврочленството стимулира преките чужди инвестиции. От това печели секторът на недвижимите имоти, който привлича около половината от тях.
  • Наблюдава се намаляване на доходността от недвижими имоти и има потенциал този процес да продължи. Кризата с американските ипотеки доведе до намаляване на рисковия апетит на играчите. В добавка на пазарния риск, все по-важен става въпроса за качеството на строителството.
  • Множество бизнес центрове изникват бързо около по-големите булеварди. По-нататъшното развитие на централната градска част за строителство на офис сгради е затруднено от липсата на достатъчно големи терени, проблемите с трафика и недостига на паркоместа.
  • Истински бум изживяват търговските центрове и моловете. Освен в столицата, този сектор процъфтява и в други големи градове. Инвеститорите постепенно започват да проучват и по-малките градове.
  • Логистиката също печели от възможностите, които предлага еврочленството. Движеща сила в този сектор са инфраструктурните проекти.

 

      I. ОБЩИ ПАЗАРНИ ТЕНДЕНЦИИ
      Два месеца преди изтичането на 2010 г. можем да обобщим, че тази година се очертава да бъде нулева година за пазара на имоти в България от гледна точка на това, че няма съществена промяна нито в обема на сделките, нито в цените на продадените и оферираните имоти спрямо 2009 г.
Разбира се, тази година никак не е без значение за пазара - постигането на баланс и стабилност е важен момент, особено след годините на бум, последвани от драстичен спад на цените на имотите през 2009 г. От тази гледна точка 2010 г. даде глътка въздух на всички играчи на пазара, които имаха време да се нагласят спрямо новите пазарни реалности, да размислят, да взимат решения и да разработват стратегии за действие.
      След противоречивите сигнали, които имотният пазар даде през второто тримесечие на годината, обемите от сделки се върнаха до нивата, на които бяха балансирали след средата на 2009 г. Обемите от сделки обаче не успяха да се върнат до нивата от март и април, които по данни на БЪЛГЕРИАН ПРОПЕРТИС бяха рекордни за периода от началото на кризата.
В различните пазарни сегменти се забелязват различни тенденции - от задържане и ръст на цените и обемите от сделки до спад. Все още няма убедителни и ясно изразени тенденции за започващо възстановяване, което още веднъж показва, че излизането на пазара от кризата най-вероятно ще бъде продължителен процес.
      Основните тенденции за третото тримесечие на 2010 г. могат да бъдат обобщени по следния начин:
• Увеличение на продажбите в София спрямо лятото на 2009 г. Цените на база реализирани сделки са на средни нива от 840 евро на кв.м. Спадът на цените спрямо 2-рото тримесечие на 2010 г. е 3.5%
• Активизация на продажбите в областните градове като Бургас, Пловдив, Велико Търново и др. От началото на кризата тези пазари бяха стагнирали, а продажби се реализираха основно в София.
• Увеличение на продажбите на морски ваканционни имоти с 20% спрямо продажбите от лято 2009 г. Няма промяна в ценовите нива и предпочитанията на купувачите спрямо миналата година и предните периоди на тази година.
• При селските имоти има спад с 13% на реализираните сделки от месец юли насам спрямо същия период на 2009 г. Цените на селските имоти са спаднали с 20% спрямо второто тримесечие на годината, когато бяха отбелязали ръст.
II. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПАЗАРА НА ИМОТИ В ОТДЕЛНИТЕ ПАЗАРНИ СЕГМЕНТИ
1. Градски имоти
1.1. Продажби на жилищни имоти в гр. София
Средната цена на продадените апартаменти в София за третото тримесечие на 2010 г. е 840 евро на кв.м. - с 30 евро на кв.м. по-ниска цена от средната за 2-рото тримесечие на годината. Това показва, че спадът в цените на апартаментите в София е намалял и на база реално сключени сделки за третото тримесечие спрямо второто тримесечие е 3.5%. Т.е. през последните месеци има минимална промяна в цените на апартаментите в София.
      Спрямо третото тримесечие на 2009 г. спадът е с 11% (ср. цена за 3-то тримесечие на 2009 г. - 945 евро). Спадът в цените, който измерихме за второто спрямо първото тримесечие, беше 16%.
Най-ниска средна цена на продадените апартаменти в София беше измерена от нашата компания през месец 8.2010 г - 740 евро на кв.м., когато търсенето беше съсредоточено основно към по-евтини имоти. През месец септември се оживи търсенето и на луксозни апартаменти в София, което допринесе за увеличение на средната цена на продадените в столицата апартаменти до 997 евро на кв.м.
      По-голям спад от този измерен на кв.м. имаме при средната обща цена на закупените за периода апартаменти в София. Средната цена на продадените апартаменти за третото тримесечие е 70 750 евро, което е с 18% по-ниска средна цена от тази през второто тримесечие на 2010 г. (тогава ср. цена беше 86 000 евро).
      До сделки все още в много от случаите се стига след договаряне на намаление в цената - тези намаления са в рамките на 5-10%.
Обемът на продажбите в София през 3-тото тримесечие се увеличава с 10% спрямо 2-рото тримесечие на 2010 г. През лятото на 2010 г. пазарът беше по-активен от традиционното лятно затишие, което сме наблюдавали през предходни години.
      1.2. Наеми на жилищни имоти в гр. София
      Средната наемна цена на апартамент в София за второто тримесечие на годината е 520 евро. Има повишение на наемните нива спрямо второто тримесечие на годината - от средно 480 евро на месец - което е ръст с 8%. Това се дължи най-вече на активизиране на интереса и сключване на сделки с наеми в по-високия ценови сегмент. В момента интересът към наеми е насочен към най-ниския и най-високия ценови клас, а именно съответно между 200 и 400 евро на месец и между 700 и 900 евро на месец.
Същевременно наемният пазар в София бележи значително увеличение и в обема сделки през третото тримесечие на годината спрямо предходните.
       По данни на ЛУКС ИМОТИ има завръщане на търсенето и от страна на мениджъри на различни компании.
      1.3 Продажби на жилищни имоти в останалите големи градове
През последните месеци се забелязва активизация на продажбите в по-малките областни градове като Бургас, Пловдив, Велико Търново и др. От началото на кризата тези пазари бяха стагнирали, а продажби се реализираха основно в София.
Покупки на апартаменти в тези градове се сключват на цени между 25 000 и 40 000 евро, при средна цена около 500-600 евро на кв.м. Изключение прави гр. Варна, който задържа най-високите цени в страната и пазарът там не е толкова динамичен, колкото в София.
     Средни цени на кв.м. на продадените апартаменти по данни на БЪЛГЕРИАН ПРОПЕРТИС:
Варна - 920 евро на кв.м.
Бургас - 650 евро на кв.м.
Пловдив - 650 евро на кв.м.
Стара Загора - 550 евро на кв.м.
Велико Търново - 500 евро на кв.м.
 

      2. Ваканционни имоти
      2.1. Морски ваканционни имоти
Продажбите в летните курорти обикновено се активизират през лятото. През тази година има ръст в реализираните продажби от 20% средно за северното и южното Черноморие спрямо продажбите от лято 2009 г. Продължават да преобладават покупките на апартаменти на ниски цени - между 20 000 и 40 000 евро. Огледи организираме почти ежедневно, но купувачите продължават да бъдат нерешителни и оглеждат множество имоти, преди да изберат, т.е. до сделки все още се стига след продължително проучване.
      Средната цена на продадените през изминалите 3 месеца апартаменти в района на к.к. Слънчев бряг е 38 000 евро. Средната цена на кв.м. на продадените апартаменти е 510 евро, като цените на кв.м. варират между 370 и 770 евро на кв.м. В по-ниския ценови клас са апартаменти близо до Слънчев бряг или необзаведени, а над 500 евро на кв.м. са предимно напълно завършени и обзаведени апартаменти в курорта.
      Тези данни показват, че няма промяна в ценовите нива на продадените апартаменти по морето през лятото на 2010 г. спрямо предното лято и спрямо предходните тримесечия на 2010 г. Има увеличение на броя на реализираните продажби, което е добър индикатор за активизация на този силно засегнат от кризата пазарен сегмент.
      2.3 Банско
Продажбите на апартаменти в Банско остават на същите нива като през пролетта на 2010 г. и съответно на средни цени от 650 евро на кв.м. и средна продажна цена на апартамент от 41 100 евро.
      3. Селските имоти
Средната цена на продадените селски имоти за третото тримесечие на 2010 г. е 11 630 евро, спад с 20% спрямо средната цена за 2-рото тримесечие на 2010 г.
      Ето как се движеха средните цени на продадените селски имоти през 2010 г:
1-во тримесечие - 9 640 евро
2-ро тримесечие - 14 600 евро
3-то тримесечие - 11 630 евро
      И обемът на реализираните сделки със селски имоти през третото тримесечие на 2010 г. бележи спад от 13% спрямо второто тримесечие на тази година. Това е нетипично за лятото, което традиционно е активен сезон за продажба на селски имоти.
      Статистиката на БЪЛГЕРИАН ПРОПЕРТИС сочи:
Средна цена на сключените сделки със селски имоти за 3-то тримесечие на 2010 г.: 11 630 евро при средна цена за 2-ро тримесечие 14 600 евро
Спад на цената за третото тримесечие спрямо 2-ро тримесечие на 2010: -20%
Спад в обема на сключените сделки със селски имоти спрямо 2-ро тримесечие на 2010 г.: -13%
Натрупан спад на средните цени на селски имоти за 2010 г. спрямо 2009 г.: -16%
Ръст в сключените сделки със селски имоти за 2010 г. спрямо 2009 г.: +43%
Движение на средните цени на селските имоти през годините:
Средни цени и ръст спрямо предходната година:
• 2004 г. - 11 300 евро
• 2005 г. - 15 450 евро +37%
• 2006 г. - 18 510 евро +20%
• 2007 г. - 24 800 евро +34%
• 2008 г. - 30 800 евро +24%
• 2009 г. - 14 300 евро -53,5%
• 2010 г. до септември вкл. - 11 950 евро -16%

      III. Намаления в офертните цени на имотите - близо - от офертите за продажба са с намалени цени
       След активната корекция на цените на офертите през втората половина на 2009 г., през 2010 г. намаленията на офертните цени на имотите са минимални. Освен това, повечето от новите оферти за продажба биват обявявани директно на реалните за пазара в момента цени. Това показва, че имаме един завършен цикъл на спад в цените на имотите, който започна в края на 2008 г. и продължи около година и половина.
       Делът на намалените оферти общо за страната към 30.09.2010 г. е 24% от активните оферти на сайтовете на БЪЛГЕРИАН ПРОПЕРТИС и ЛУКС ИМОТИ. За сравнение - в началото на 2010 г. са били 18%, т.е имаме нарастване само с около 6% на броя на намалените оферти за 9-те месеца на 2010 г. Намалени са цените предимно на имоти, които са били надценени за настоящите пазарни условия и които на практика са били извън пазара през 2009 г.
       Средното намаление на офертните цени на имотите в страната е 22%, като в началото на годината е било 20%. Т.е. през 2010 г. имаме минимално увеличение в средното намаление на цените само с 2%.
София - средният процент на намалението на офертните цени към момента е 22%, като в началото на 2010 г. е бил 17%. Т.е имаме 5% среден спад в офертните цени на имотите в София през 2010 г. За Варна средното намаление на цените е 19%, отново е нараснало с 5% през 2010 г.
       Ясно изразена е тенденцията на спад в темповете на намаление на офертните цени през 2010 г. Пазарът намери баланс на определени ценови нива и в момента всички изчакват да видят дали ще има признаци за увеличаване на обема на сделките, което ще бъде сигнал за възстановяване. В някои пазарни сегменти увеличението на обемите е факт, докато при други (напр. селските имоти) има спад в продажбите. Има и доста оферти, които са изтеглени от пазара - тествани са на определени ценови нива и след като не са реализирани сделки, продажбата им е стопирана за момента.
       По типове имоти за цялата страна средните намаления в офертните цени от 2009 г. до момента са:
• апартаменти - 18%, като при апартаментите най-голям спад има в офертните цени на двустайните апартаменти и мезонетите - с 20%, а най-малък спад има при най-малките и най-големите апартаменти.
• къщи - 22%
• земя - 26%, като при земеделската земя спадът е 30%
• офиси - 28%
• магазини - 30%
      Вижда се, че най-малък е спадът при апартаментите, които макар и в условия на криза са търсени от купувачите за решаване на основни жилищни нужди.

 

       Предлагането на пазара на недвижими имоти надвишава търсенето. Това каза пред Агенция „Фокус” Лъчезар Искров, председател на Националното сдружение „Недвижими имоти”.
Има доста качествени жилища при приемливи цени, всичко е въпрос на финансови възможности, достъп до финансов ресурс, изборът съществува, посочи той.
       Търсят се и панелни жилища заради по-ниската цена и по-голямата използваема жилищна площ.
На наемния пазар се забелязва доста голям спад в наемните цени - около 25 % за София.
Същата е ситуацията и там – голямо предлагане при значително по-ниски цени и възможността за избор действително дава възможност и на клиентите да настояват за по-ниски цени при сключване на договори, обясни Искров.
       По думите му – един от най-засегнатите сектори от кризата са недвижимите имоти и строителството.
Изходът от икономическата криза в страната ще е безспорно свързан и с изход за пазара на недвижими имоти, но винаги то ще е следствие, тоест първо трябва да има икономическа стабилност, да има ръст. Пазарът на недвижими имоти е отражение именно на тази тенденция. Очакванията са този процес на задържане на ценовите нива на постигнатите равнища да продължи поне до средата на следващата година, когато има надежда, че тенденцията ще се обърне. Естествено, цените от 2007 година няма да бъдат достигнати дълго време, каза той.
       Когато има свободни средства и добра доходност, инвестицията в недвижими имоти е търсена. Като цени едва ли ще достигнем в близките 7-8 години тези нива, които бяха през 2007 година. Що се отнася до броя на сделки, аз мисля, че това ще е свързано с равновесието между търсене и предлагане, посочи той.